Brug for transientbeskyttelse i Hanstholm – så du er sikret imod lynnedslag

Når et lyn slår ned, kan det desværre have store økonomiske omkostninger. Det der sker er, at hvis et lyn slår ned, kan de elektroniske systemer og el-installationer gå ud – eller endnu værre – forårsage brand.

Derfor ved vi, hvor vigtigt det er med transientbeskyttelse. Som elektriker i Hanstholm, kan du trygt ringe til os på ☎ 97 96 21 33 Vi har stor erfaring med transientbeskyttelse både til privat hjem, men også erhverv og produktionsvirksomheder samt landbrug, hvor det er lovpligtigt at få installeret transientbeskyttelse.

Hvad er transientbeskyttelse?

Kort fortalt så er transientbeskyttelse til for at beskytte elektriske systemer. Det kan ikke forhindre et lynnedslag – men den kan minimere skaderne ved:

  • Elektronik i udstyr
  • Systemnedbrud
  • Driftstop
  • Efterfølgende periodiske fejl

Det er nemt at få installeret transientbeskyttelse 

Som din autoriserede el-installatør i Hanstholm ved vi, at ved at installere transientbeskyttelse i el-installationen, kan man sikre sig mod lynnedslag. Det gælder både ved direkte og indirekte lynnedslag. Der er faktisk større risiko for at blive påvirket af indirekte lyn fremfor et direkte lynnedslag. Det betyder, at et lyn der slår ned 1-2 km væk faktisk kan ødelægge alt elektronik og alle maskiner i både hjemmet og i virksomheden.

Uden transientbeskyttelse vil der opstå en overspænding i installationen, der beskadiger de elektriske systemer / installationer, hvis den overstiger systemets impulsholdespænding.

Ved at anvende transientbeskyttelse begrænses overspændingen, da overspændingstransienter afledes sikkert og derved sikres installationerne, så man undgår ødelæggelse og brand.

Transientbeskyttelse sikrer også mod overspænding som følge af arbejde på elnettet.

Derfor er det en god ide at få kigget sine nuværende el-installationer igennem ved et el-eftersyn og få udbedret eventuelle fejl eller mangler. Kontakt os på ☎ 97 96 21 33

Transientbeskyttelse Hanstholm

De gældende el-regler

Hos Hanstholm El-teknik sørger vi altid for at være helt opdateret inden for el-branchen. Vi er en del af TS-gruppen, som er et landsdækkende netværk af el-installatører. Det er vores job at informere vores kunder og samarbejdspartnere omkring nye retningslinjer og regler. Ifølge el-reglerne fra 2019, er der krav om, at der skal installeres transientbeskyttelse til beskyttelse af:

  • Menneskeliv
  • Offentlige serviceydelser
  • Kommercielle eller industrielle aktiviteter
  • Stort antal personer

Få transientbeskyttelse direkte i installationerne i hjemmet

Der er store kræfter på spil, når et lyn slår ned, især for el-installationer og elektroniske enheder. Der findes faktisk en løsning, så man slipper at frygte lynnedslag – Transientbeskyttelse. Vi har stor erfaring med transientbeskyttelse i private hjem og kører fra Hanstholm til Thy, Thisted og Klitmøller. Ring til os på ☎ 97 96 21 33 – så tager vi en uforpligtende snak.

I dag findes der forskellige løsninger til hjemmet i forhold til transientbeskyttelse. Det kommer meget an på, hvilken type el-tavle du har i hjemmet. Enten har man et ældre HFI-relæ, eller det nyere HPFI-relæ. De fleste hjem har dog kun et HFI/HPFI relæ – og det gør faktisk at chancen for overspænding er 25 % større.

Transientbeskyttelse i hjemmet

Derfor er det vigtigt at få lavet et el-eftersyn af din autoriseret el-installatør, for at gå gennemgået dine el-installationer – du er altid velkommen til at kontakte os på ☎ 97 96 21 33

Der kom nemlig i 2019 en ny el-lov, hvor det netop er et krav at man får transientbeskyttelse – dog ikke i private hjem, men det anbefales.

 

Slip frygten med transientbeskyttelse 

I dag er vores hjem bygget op med el-installationer og en del elektriske enheder, som vi er afhængige af fungerer. Der er ikke noget mere ubehageligt, end når det lyner, og man sidder og frygter for ens TV eller køleskab. Samtidig er der mange intelligente løsninger som fx. belysning, tyveri og alarmsystemer samt varmestyring, som er afhængige af at kunne køre uden nedbrud.

Er du i tvivl om jeres installationer lever op til kravene, mangler du transientbeskyttelse eller har du behov for udskiftning af el-tavler? Så kontakt os på ☎ 97 96 21 33 – vi står altid klar med rådgivning – installation og efterfølgende service.

Transientbeskyttelse i virksomheden

Undgå nedbrud i virksomheden med transientbeskyttelse

Din virksomhed kan pludselig være sårbar, hvis el-installationerne bliver ramt at lynnedslag og ikke er beskyttet mod overspænding med transientbeskyttelse. Overspænding fra lynnedslag kan ødelægge alt elektronisk udstyr og el-installationer, som kan give permanente forringelser ved nedbrud og mistet data. Hansholm El-teknik i Thy har stor erfaring med transientbeskyttelse i virksomheder og i erhvervslivet. Vi rådgiver, laver installationen og servicerer efterfølgende – du kan trygt ringe til os ☎97 96 21 33. Vi kører vi ud fra Hanstholm til Thy, Thisted og Klitmøller.

Der kan være direkte omkostninger ved synlige og usynlige skader på elektronisk udstyr. Hvilket kan give din virksomhed økonomiske omkostninger ved nedbrud, produktionsstop og datatab.

Et lynnedslag kan medføre skader på følsomt elektrisk udstyr helt op til 2 km fra nedslagsstedet.

Som elektriker i Hanstholm har vi stor erfaring i at hjælpe virksomheder, produktioner, industrien og serviceområderne med transientbeskyttelse. Så er du i tvivl om din virksomhed eller serviceområde har transientbeskyttelse? Kontakt os ☎ 97 96 21 33 – vi er autoriseret el-installatør og har mange års erfaring i Hanstholm, Thy, Thisted og Klitmøller.

 

Vær obs på el-reglerne

I 2019 kom der nye el-regler på, hvori det er et krav for virksomhederne at få installeret transientbeskyttelse. Derfor er det vigtigt at få tjekket jeres el-tavler og el-installationer af en autoriseret el-installatør.

Vi hjælper med rådgivning, installation og service. Vi laver en forundersøgelse af jeres nuværende installationer med et el-eftersyn og efterfølgende monterer transientbeskyttelse.

Kontakt os ☎97 96 21 33 så tager vi en uforpligtende snak.

Sikre data og systemer med transientbeskyttelse i landbruget

Elektronik i landbruget er blevet stor del af den daglige drift. Desværre er hyppigheden af tordenvejr og lynnedslag også steget markant gennem de seneste år. Slår et lyn ned, skaber det overspændingsskader og driftstop.

Produktionsstop og driftsforstyrrelser er en ting, man ikke ønsker i sit landbrug. Det er vigtigt, at man kan sikre, at det hele kører, og der ikke kommer nedbrud i systemerne grundet lynnedslag. Især hvis det sker om natten eller på tidspunkter, hvor man er væk og er afhængig af automationen, som el-installationer giver i landbruget.

Kontakt os på ☎97 96 21 33 hvis du skal have transientbeskyttelse. Vi kører vi ud fra Hanstholm til Thy, Thisted og Klitmøller.

 

Overspænding på el-nettet

Transienter (overspænding på el-nettet) kan på splitsekunder ødelægge alt elektronisk udstyr og maskiner, som kan give nedbrud og forringelser med store økonomiske konsekvenser for enhver produktion og mistet opsamlet data.

Det kan være nedbrud i ventilationsanlæg, vandingssystemer, fodreautomater, malkeanlæg, svagstrømsanlæg, signal- og datatransmissioner.

Landbruget

Det er vigtigt at tjekke op med ens forsikringsselskab – for efter de nye el-regler fra 2019, så er det et krav, at man får installeret transientbeskyttelse i landbruget. Vi har mange års erfaring indenfor transientbeskyttelse i landbruget. Som elektriker kører vi ud fra Hanstholm til Thy, Thisted og Klitmøller.

Kontakt os i dag på ☎ 97 96 21 33 – vi står for rådgivning, installation og service i området omkring Thy, Thisted, Klitmøller og Hanstholm, men uanset hvor i landet du bor, er du meget velkommen til at kontakte os.

FAQ

– Ofte stillede spørgsmål

Hvordan virker transientbeskyttelse?

Transientbeskyttelse fungerer ved at lede og aflade pludselige overspændinger eller transienter væk fra elektroniske komponenter og dermed beskytte dem mod skader.

Hvordan monteres transientbeskyttelse?

Transientbeskyttelse monteres ved at tilslutte en særlig beskyttelsesenhed mellem elektronikken og strømforsyningen. Denne enhed hjælper med at fjerne farlige overspændinger, der kan skade elektronikken, så den forbliver sikker og fungerer godt.

Er transientbeskyttelse et lovkrav?

Alle nye installationer skal beskyttes mod farlige overspændinger. Det er særlig vigtigt i situationer, hvor overspændinger kan have alvorlige konsekvenser for menneskers liv og offentlige tjenester.

Hvad koster transientbeskyttelse?

Prisen for transientbeskyttelse kan variere afhængigt af flere faktorer, herunder typen af enheder der skal beskyttes, niveauet af beskyttelse der kræves, og det valgte transientbeskyttelsessystem.

Kontakt os

Privatlivs- og cookiepolitik

3 + 15 =

Find os

Molevej 36
7730 Hanstholm
CVR: 33289774
info@hanstholm-el.dk

Tlf.: 97 96 21 33